Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dôrminar - popis

 Dôrminar - je název z dôrbatu a v překladu to znamená "Město krále".

article preview

Dôrminar - je název z dôrbatu a v překladu to znamená "Město krále". Jedná se o starodávné hlavní město Enqaindoru, které se však v Yorrânových časech nalézá v okamžiku svého největšího úpadku. Sami obyvatelé název Dôrminar nepoužívají, říkají mu prostě "Město", město měst, nejstarší město celé říše.

V době našeho vyprávění je však jeho sláva již notně omšelá. Město, které mělo kdysi téměř čtvrt milionu obyvatel, obývá v současností jen o málo více jak desetina toho počtu. Na mapě (v rubrice Mapy) je vidět, že za městskými hradbami je ukryto několik oddělených a nezávislých městeček - čtvrtí. Největší z nich je tzv. Nové město, postavené v době největší slávy za krále Elenhira zvaného Dôr Gowenzir -  Učený. V době jeho panování tato městská čtvrť zabírala celé území od Královské cesty až po Přístavní cestu a dotýkala se tedy jak Starého města, tak Přístavu. V čase našeho příběhu se smrskla na zástavbu soustředěnou kolem Velkého trhu a Cirku. Rozlehlá zástavba, kde kdysi stávaly letní rezidence šlechty a měšťanů, zpustla. Součástí Nového města byl odjakživa i Přístav, který se po vylidnění území mezi ním a zmenšeným Novým městem stal samostatnou čtvrtí.

Severně od Nového města se rozkládaly dvě menší městské čtvrti Severní a Východní čtvrť. Obě vznikly v pozdějších časech za časů tzv. Války barev, tedy sektářské občanské války, kdy se příznivci jednotlivých barev soustřeďovali kolem paláců a pevností svých předáků. Východní čtvrť byla místem, kde se soustřeďovali příznivci Nômrim - Bílých, protože se zde nalézal Palác pelenhirů, správců města. Severní čtvrť byla centrem Gwenrim - Zelených, jejichž knížata sídlila v Celebríině paláci. Zbylé dvě barvy Modří a Červení se soustřeďovali ve staré původní zástavbě obklopující Hrad. Na Starém městě Modří-Luinrim a v Severním podhradí Červení - Narurim. Památkou na zašlou moc Červených ve městě byl rozlehlý, zpustlý Ravahilův palác severně od Starého města. Po Válce barev byli stoupenci Červených z Města vyhnáni a Severní podhradí ovládli Modří. Po zmizení krále a ovládnutí Dôrminaru Rômenkhôrem museli i Modří své hlavní centrum - Staré město opustit, protože se tam nastěhovala Rômenkhôrova vojenská posádka. V době kdy do Dôrminaru přišel Abarhil, bylo jejich centrem malé Severní podhradí, ale v té době už si říkali označení Věrní - -dôrzirim.

Podobný osud jako Ravahilův palác potkal i paláce Arcatirenů a Norců, které stály jižně od Starého města, Byly to rody, které přišly o své majetky v okolí hlavního města v časech jeho obklíčení.

Zpustlá čtvrť byla nejzápadnějším cípem Východní čtvrti, odděleným od ní Korunovační silnicí. Byla to ostuda města, místo, kde žila městská spodina, kde se kouřil rhilas, kam se stahovali tzv. Černí. Morzirim - Černí byla zvláštní sekta, která se sice objevila ve městě již v časech druhého krále nástupnické linie Valcamarenů – Hanwadôra, ale její stoupenci se dlouhá staletí skrývali. Byli to vyznavači Hirmora – Pána temnoty, jehož příchod byl podle nich předpovězen ve starém Královnině proroctví o návratu Stínu. Veřejně začali vystupovat až v časech, kdy město ovládl Rômenkhôr. Nejvíce je bylo vidět právě ve Zpustlé čtvrti a potom v Přístavu.

Za zmínku stojí ještě Královská obora, což bylo rozlehlé ohrazené území za severní zdí, které odjakživa sloužilo jako honitba dôrminarských panovníků během jejich pobytu ve městě. Městské hradby protínalo celkem šest bran, z nichž čtyři (Zlatá, Gothwinina, Lônardská a Merélosská) sloužily běžným poutníkům a kupcům. Kromě nic mělo město ještě dvě vojenské brány, jednu na severu a druhou na jihu.

Na jihu Dôrminar chránila jedna hradba, které se říkalo jižní zeď. Na severu to byly dva věnce hradeb. Stará a původní Elentarova zeď a za ní druhá vyšší Elenhirova zeď postavená v posledním desetiletí vlády krále Maledôra. Elenhirova zeď vznikla pod vlivem hrozby Gortrogů, kteří v těch časech plenili severní Lônard.

Mapu najdete zde - Dôrminar