Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dôrminar

 

Dôrminar - je název z dôrbatu a v překladu to znamená "Město krále". Jedná se o starodávné hlavní město Enqaindoru, které se však v Yorrânových časech nalézá v okamžiku svého největšího úpadku. Sami obyvatelé název Dôrminar nepoužívají, říkají mu prostě "Město", město měst, nejstarší město celé říše.

V době našeho vyprávění je však jeho sláva již notně omšelá. Město, které mělo kdysi téměř čtvrt milionu obyvatel, obývá v současností jen o málo více jak desetina toho počtu. Na přiložené mapě je vidět, že za městskými hradbami je ukryto několik oddělených a nezávislých městeček - čtvrtí. Největší z nich je tzv. Nové město, postavené v době největší slávy za krále Elenhira zvaného Dôr Gowenzir -  Učený. V době jeho panování tato městská čtvrť zabírala celé území od Královské cesty až po Přístavní cestu a dotýkala se tedy jak Starého města, tak Přístavu. V čase našeho příběhu se smrskla na zástavbu soustředěnou kolem Velkého trhu a Cirku. Rozlehlá zástavba, kde kdysi stávaly letní rezidence šlechty a měšťanů, zpustla. Součástí Nového města byl odjakživa i Přístav, který se po vylidnění území mezi ním a zmenšeným Novým městem stal samostatnou čtvrtí.

Severně od Nového města se rozkládaly dvě menší městské čtvrti Severní a Východní čtvrť. Obě vznikly v pozdějších časech za časů tzv. Války barev, tedy sektářské občanské války, kdy se příznivci jednotlivých barev soustřeďovali kolem paláců a pevností svých předáků.  Východní čtvrť byla místem, kde se soustřeďovali příznivci Nômrim - Bílých, protože se zde nalézal Palác pelenhirů, správců města. Severní čtvrť byla centrem Gwenrim - Zelených, jejichž knížata sídlila v Celebríině paláci. Zbylé dvě barvy Modří a Červení se soustřeďovali ve staré původní zástavbě obklopující Hrad. Na Starém městě Modří-Luinrim a v Severním podhradí Červení - Narurim. Památkou na zašlou moc Červených ve městě byl rozlehlý, zpustlý Ravahilův palác severně od  Starého města. Po Válce barev byli stoupenci Červených z Města vyhnáni a Severní podhradí ovládli Modří. Po zmizení krále a ovládnutí Dôrminaru Rômenkhôrem museli i Modří své hlavní centrum - Staré město opustit, protože se tam nastěhovala Rômenkhôrova vojenská posádka. V době kdy do Dôrminaru přišel Abarhil, bylo jejich centrem malé Severní podhradí, ale v té době už si říkali označení Věrní – dôrzirim.

Podobný osud jako Ravahilův palác potkal i paláce Arcatirenů a Norců tedy rodů, které přišly o své majetky v okolí hlavního města v časech jeho obklíčení.

Za zmínku snad stojí ještě tzv. Zpustlá čtvrť, což byl nejzápadnější cíp Východní čtvrti, oddělený od ní Korunovační silnicí. Bylo to centrum městské spodiny, místo, kde se kouřil rhilas, kam se stahovali tzv. Černí. Morzirim - Černí byla zvláštní sekta, která se objevila ve městě již v časech druhého krále nástupnické linie Valcamarenů - Hanwadôra. Byli to vyznavači Hirmora – Černého pána, vládce, který měl být reinkarnací vládce poraženého v Poslední válce, v jehož návrat Černí doufali, na základě starého Královnina proroctví o návratu Stínu. Byla to pravděpodobně ta samá bytost, kterou obyvatelé ostatních provincií nazývali v katbatu Gortar (Strašlivý král, Děsupán). Černí se dlouhá staletí ukrývali v podzemí a katakombách města a z nich na denní světlo vyšli až v čase, kdy město ovládl Rômenkhôr. Nejvíce jich bylo vidět právě ve Zpustlé čtvrti a potom v Přístavu.

Za zmínku stojí ještě Královská obora, což bylo rozlehlé ohrazené území za severní zdí, které odjakživa složilo jako honitba dôrminarských panovníků během jejich pobytu ve městě. Městské hradby protínalo celkem šest bran, z nichž čtyři (Zlatá, Gothwinina, Lônardská a Merélosská) sloužily běžným poutníkům a kupcům. Kromě nic mělo město ještě dvě vojenské brány, jednu na severu a druhou na jihu.

Na jihu Dôrminar chránila jedna hradba, které se říkalo jižní zeď. Na severu to byly dva věnce hradeb. Stará a původní Elentarova zeď a za ní druhá Elenhirova zeď postavená v posledním desetiletí vlády krále Maledôra. Elentarova zeď vznikla pod vlivem hrozby Gortrogů, kteří v těch časech plenili severní Lônard.

dorminar-final-pro-2.-knihu---200.jpg

K orientaci slouží nově vytvořená mapa - 

Mapu si je možné stáhnout k vytištění i v pdf - zde.

V mapě jsou čísly označeny důležitá místa vztahující se k vyprávění. 

1.  Ungerův hostinec "U Králova kvítku"

2. Místo, kde se Tharnizir a Serniphel setkali s tajemnou ženou, která jim svěřila do ochrany malého chlapce - Abarhila.

3. opuštěný palác Norců, kde se Abarhil při příchodu do města setkal s Emerinem

4. místo, kde zabloudili Abarhil s Argilem při návratu ze Severní čtvrti

5. palác Melarocců, sídlo správce Severního podhradí

6. místo Abarhilova zápasu s Harenem

 
 


Facebook


Statistiky

Online: 2
Celkem: 39209
Měsíc: 1762
Den: 78