Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozdravy

Pozdravy jejich význam a původ. Podle typu pozdravu můžete určit odkud ta která postava přichází.

article preview

Na území jižních provincií Enqaindoru, tedy hlavně v Pomoří se běžně používaly pozdravy spojené se starými božstvy. Přestože jejich chrámy již byly strženy a většina konkrétních jmen zapomenuta, přežilo v běžné řeči - katbatu obecné pojmenování Avalim  - bohové,  až doby našeho příběhu.

Arlé  Avalim ( „oslavuji bohy“)  – tento pozdrav měl stejný význam jako naše lidové „Pozdrav pánbůh“

Barlé ni Avalim ( „putuj s bohy“) – ve stejném duchu bychom na to mohli použít naše „S pánem bohem“, ale smysl tohoto pozdravu lépe vystihuje španělské „va con díos“  jdi s bohem nebo jdi ve stopách božích.

Avalim nar tauri  („bohové jsou mocní“) v tomto případě se nejednalo ani tolik o klasický pozdrav jako spíše o vyjádření osudovosti, podobně jako naše „to je vůle boží“, "bůh to chtěl".

Na severu Enqaindoru ve starých lénech se mohl cestovatel setkat s jinými formami pozdravů, které měly svůj kořen v archaické verzi běžné řeči – hôrbatu (viz. pojednání O jazycích Enqaindoru). Zatím se čtenář mohl setkat jen s pozdravy, které používali tzv. „zápaďané“ Arunarian.

Aréla irlú („sláva stvoření“) byl to pozdrav, který se používal při setkání

Ir lúaré („po všechen čas“) opět stará forma pozdravu, kterou se odpovídalo na výše uvedený pozdrav, opět připomene starý pozdrav našich babiček „až navěky“.

Protože velká část našeho vyprávění se odehrává mimo území Enqaindoru, zmíním i pozdravy, které se používaly v tzv. pouštní řeči nebo východních nářečích.

V krajích kolem Dar Síl-haadu (v katbatu Daréfar) Velké písečné pouště, kde se hovořilo tzv. „pouštní řečí“ erbatem se bylo možno setkat s pozdravem, který používali především Nivzarové (obyvatelé Gî nâatu a Pětiměstí).  

Imraan (Imaran) az dar („bůh je velký“) tento pozdrav se používal jak při příchodu, tak při odchodu

A´shur aki oran - ( pán znovu povstal") - pozdrav občas používaný v Gîvě kněžími velkého Khâr-anova chrámu

Na jižním okraji Velké pouště u Nogaimů a Orchenů se používaly následující pozdravy:

Awita sa ni (di)– pokoj s tebou (s vámi)  v případě setkání neznámých osob, cizinců

Sil sa ni (di)– I s tebou (s vámi) odpověď na výše uvedený pozdrav

Im-naer  iz shan  - (Im-naer je pán)  v případě setkání dvou Nogaimů

Mi-adin iz shaní – (Mi-adin je paní)  odpověď na výše uvedený pozdrav

Dále na východě v kraji Čtyř národů, odkud pocházel Ekram Dhar, kde hovořilo tzv. „východním jazykem“ orbatem se běžně při loučení používal další pozdrav, se kterým se zatím čtenář mohl setkat.

Ima shi kharé („ bůh tě chrání“) jistě čtenáři připomene naše „bůh tě opatrůj“

Při setkání se používal pozdrav, který se velmi podobal nogaimskému.

Nila ré shi (sin)  mír s tebou (s Vámi) podle toho kolika osobám byl adresován

A ré shi  (sin)  I s tebou (i s Vámi) zněla odpověď.

Ghitrosové národ přicházející ze vzdálených východních zemí za Nebeskými sloupy používali pozdrav, který ale nepocházel z ghitrosštiny, ale z jazyka jejich pánů, neumírajícícch, kteří sami sebe nazývali windan.

Alcarsaro ( „sláva spasiteli“) byl to spíše vojenský pozdrav, kterým zdravili podřízení své nařízené