Jdi na obsah Jdi na menu
 


article preview

 

Aâtyrr  - „Posvátný ostrov“, nejjižnější část Prstencového soustroví 
Amlôgran  - „Dračí skála" velká pevnost v podhůří západního Rhantu
Arigdar  - „Královnino útočiště“, významný přístav v Azrazinu
Aringlern  - „Běžící led“, řeka, přítok Rhîdúnu
Arî  - řeka tvořící jižní hranici Lônardu, přítok Dardúnu
Azrazin  - „Pomoří“ jižní léno
Azgaulat  - „Bitevní pláň“ suché pláně na sever od pohoří Arún Rhant
Azgrinârd           - „Válečné pole" pusté území na jih od Nazgrim Godaru
Bwâgazar  - „Moře větrů“
Ciârazar  - „Krvavé moře“
Dar Aâron           - „Velký oceán“
Dairané  - mýtická v dávných časech potopená země
Dairlúré  - „ stvořená země“ , svět
Dardún  - „Velká řeka“
Dolguna  - „Temná řeka“
Dôrminar  - „Královo město“ ; azrabatu se používá častěji Bílé město
Elshir-lôn - Elshirovo léno", mýtické pojmenování území na jih od Tiry
Evrar  - město na ostrově Orizain, proslulé produkcí těžkého červeného vína
Fâthtyrrin  - „Písečné ostrovy“, zbytky potopeného území Hanwazinu
Gawar  - „Pustiny“, dělí se na  Malé - Myrgawar a Velké - Dargawar
Gawridurn           - „Pustinná“, řeka protínající Velké pustiny
Glanhîd  - vojenský tábor na horním toku Rhîdunu
Glandúna  - „Lesní řeka“  přítok Dardúnu severně od Azgrinârdu
Gholpir - jedno z měst Pětiměstí, proslulé vínem a těžbo achátů
Gonnârd  - „Kameniny“, dělí se na západní a východní
Hanwazin  - „Ztracená země“, území pohlcené mořem za časů Velké vody
Hardazin  - „Jižní království“
Haiwadurn    - „Opuštěná řeka“ v minulosti bohaté území Nîllônu
Hîsront  - „Mlžný hrad“ sídlo Rômenkhôra
Hyrndalor     - „Velký jižní přístav“, sídelní město darkhâra pána Hardazinu
Igmilrân  - řeka v Pomoří
Lônard  - „Královské léno“, území pod správou dôrminarských králů
Lôktir  - vojenský tábor na západním pobřeží Orizainu
Merélos  - „Město hostitelů hvězd“, sídlo azrakhâra pána Azrazinu
Miâlazar  - „Žluté moře“
Minalront  - „Nebeský hrad“, pevnost v Merélosu na opačném břeku řeky
Nagîront  - „Soví hrad“, sídlo fardîrla Ildgara
Nîlpar  - „Měsíční břeh“, jádro panství Algatirénů
Nîarcorwas  - „Ohnivý prstenec“  vysoké pohoří východně od Dardúnu
Nînthâr  - mokřady území mezi Dardúnem a západním Rhantem
Nirtlôr  - jezero v polopouštní oblasti na východ od Osttaru
Orizain  - „Hornatý ostrov“, obrovský ostrov součást Azrazinu
Orid Nolls  - „Sněžné hory“
Osttar  - největší město na území původního Enqaindoru
Qainnor  - „Nová země“, území pelerinů
Qarcilor  - „Střežený přístav“, sidlo qainnorského pelerina
Qir Nîagorin  - „Tři průplavy“, průplavy mezi jižními Prstencovými ostrovy
Peleront  - „Knížecí hrad“  pevnost pelerinů z Qainnoru na ostrově Ywrin
Pelengorn          - „Mocný kámen“ mohutný hrad na Dardúnu v moci pelenhirů
Rhant  - „Oblouk" velké pohoří na východě, které se dělilo na západní, severní Rhant
Rhîdún  - „Hraniční řeka“, dělící v minulosti území Lônardu a Azrazinu 
Serndúna  - „Oblázková řeka“
Thârzain            - „Traviny“
Tira                   - mohutná řeka tvořící v minulosti jižní  hranici Hardazinu a známého světa
Ywrin  - ostrov v moci pelerinů západně od Orizainu