Jdi na obsah Jdi na menu
 


O rodokmenech obecně

Vysvětlení jakým způsobem jsou jednotlivé rodokmeny připraveny a jaké údaje v nich najdete.

article preview

Na území původního Enqaindoru existovaly stovky šlechtických rodů. Většina z nich byla malá a nevýznamná a v příběhu ságy se vůbec neobjevila. Některé rody se příběhem jen mihnou, aniž za sebou zanechají nějakou významnější stopu a nemá tedy smysl se jimi podrobně zabývat.  Existují však dvě desítky šlechtických rodin, jejichž zástupci budou do příběhu pravidelně vstupovat. Pro ty návštěvníky, kteří ještě nejsou s příběhem tak sžití, nabízím malé vysvětlení. V hlavním městě království – Dôrminaru se dvakrát ročně pořádaly velké dostihy. Tato slavnost měla tradici přetrvávající několik staletí. V dostihovém cirku závodila v dávných časech spřežení pod čtyřmi barvami: modrá, zelená, červená a bílá. Příznivci jednotlivých barev se sdružovaly do spolků, které později přerostly ve šlechtické klany. Každý významnější šlechtický rod se honosil příslušností k některé barvě. Když v časech krále Gowenzira přišla do módy heraldika, tak každý rod vložil do svého erbu barvy té strany, kterou podporoval.

Početně nejmocnějším klanem byli Zelení - Gwenrim, kteří se dělili na dvě větve severní a jižní.

Nômrim - Bílí - byli věčným soupeřem Zelených v hlavním městě Dôrminaru a v centrálních provinciích království. Ve starších časech se někdy dělili na západní a východní větev.

Narurim - Červení. Tato barva reprezentovala rody původem ze starých západních provincií říše. V čase Yorrânova příběhu to  již bylo samostatné království.

Luinrim - Modří.  Tato barva zastupovala královský rod Valcamarenů a jak moc enqaindorských panovníků slábla, upadala i popularita této strany. Šlechtické rody hlásící se k této straně pocházeli z hlavního města nebo jeho nejbližšího okolí. Čestnou vyjimkou byli Arcatirenové a potom Ailwingové sídlící v nejzápadnější výspě království.

U některých rodů se setkáte i s klasickými rodokmeny. Jaké informace v nich lze najít dokumentuje následující příklad.

 

rodokomen-priklad.jpg

 

První údaj  - titul nebo úřad, který dotyčná osoba užívá, zde mohu jen doporučit prostudování příspěvku, který podrobně vysvětluje šlechtické tituly a královské úřady.

Jméno -  

Přezdívka - pokud dotyčná osoba nějakou používá. U královských jmen enqaindorských králů je zde lidové pojmenování krále v katbatu.

Rodové jméno - jméno šlechtického rodu, ze kterého daná osoba pochází. Rodové jméno dědí potomci vždy po otci.

Životopisné údaje - nejdůležitější údaje z života dané osoby, jaké zastával úřady, jakých dosáhl titulů atd.

Narození - úmrtí - popřípadě je uvedena i příčina smrti