Jdi na obsah Jdi na menu

Hlavní postavy 2.dílu

2. 12. 2016

Stručný přehled hlavních postav vystupujících ve druhém pokračovaní si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

Abarhilovi příbuzní a přátelé
Abarhil – hlavní hrdina s nejasným původem, hledá své skutečné rodiče, Tharnizir - kupec původem z Merélosu,  Abarhilův pěstoun
Serniphel - Thranizirova manželka,  Abarhilova nevlastní matka
Triamis – klenotník z Merélosu, Abarhilův bratranec
Dolgir – Tharnizirův sluha a správce jeho domu v Merélosu
Zarkmuh – Tharnizirův obchodní partner, bohatý kupec z Osttaru
Unkizor – námořní kapitán ve výslužbě, Zarkmuhem placený zabiják
Prain – Abarhilův druh z dětství, nyní druh v Segestirově družině
Haren – kapitán z tajemného Města válečníků z dalekého severu.
Unger – hostinský z hostince „U Kvítku“ z Bílého města=Dôrminaru
Umaril – syn hostinského Ungera
Argil – chlapec vypomáhající v hostinci  „U kvítku“
Lominas – kapitán Tharnizirovy lodi Azraphel
Zârik – hlavní lodník Tharnizirovy lodi Azraphel, původem z města Osttaru
Nergal – lodník původem z Azrazinu, který má přezdívku „Vypravěč“
Farúk – lodník původem z Azrazinu,
Frendin – plavčík původem z Merélosu,
Ildgar – svobodný pán z Nagîrontu - fârdîrl z Aringlernu,
Sibelais – paní z Nagîrontu, Ildgarova žena


Postavy původem z Dôrminaru
Královský rod Valcamarenů
Erenhil Valcamaren -  poslední enqaindorský král - rhinardôr, který zmizel za nejasných okolností krátce před ovládnutím města Gortrogy, mezi prostým lidem znám pod přezdívkou Maledôr
Erendúr Valcamaren – Ernehilův syn a následník trůnu,  který údajně padl v dávných časech během války s Gortrogy, mezi prostým lidem znám pod přezdívkou „Narâk“
Erendis Valcamaren – prostřední Erenhilova dcera, jejím prvním manželem byl Belahir Algatiren a druhým Erindil Tauren, zavražděna během Noci krvavých kopí
Endil Nevrin  - bratr manželky krále Erenhila. Po otci sice z rodu Nevrinů, ale v Dôrminaru považovaný za posledního žijícího nositele královské krve. Znám pod přezdívkou Nîfar - blázen.
Rod Algatirenů
Arehil Algatiren – královský maršálek – tegardin, nejstarší ze tří bratrů zemřel před pádem Dôrminaru
Belahir Algatiren – pelenhir – správce Dôrminaru, prostřední ze tří bratrů zemřel při obraně města, byl prvním manželem Erendis Valcamaren.
Beregir Algatiren – pelenhir - správce Dôrminaru, současná hlava vládnoucí šlechtické strany Nômrim v bývalém královském městě, nejmladší ze tří bratrů
Iarlor Algatiren – Beregirův legitimní syn a dědic
Celinor Algatiren – Beregirův levoboček vychovávaný až do své dospělosti daleko na jihu v oáze Ghodria. Jeho skutečný původ je nejasný.
Calemir Algatiren – Beregirův synovec (syn Arehila) Iarlorův bratranec a soupeř o místo v čele rodu Algatirenů
Lomar – velitel Beregirovy družiny
Rod Taurenů
Gawren Tauren – královský komoří – hârrdin – uprchl z Dôrminaru za nevyjasněných okolností spolu se svým mladším synem.
Erindil Tauren – pelenhir – správce Dôrminaru v časech těsně před pádem města. Starší syn Gawrenův a současně druhý manžel princezny Erendis Valcameren. Zavražděn během Noci krvavých kopí.
Garlindo Tauren – mladší Gawrenův syn, který zmizel za nejasných okolností z města před jeho pádem. Dnes velmistr řádu nazgrian a vládce Nazgrim Godaru.
Segestir Rodonas – poslední mužský potomek vyvražděné šlechtické strany Gwenrim v Dôrminaru, pocházející z vedlejší šlechtické větve Rodonasů, z matčiny strany synovec Garlinda Taurena.
Gwinel Rodonas – matka knížete Segestira, jediná přeživší z vyvražděného rodu Taurenů, která žije v Dôrminaru
Devren Querrtaren – královský kancléř – rhinardir, věrný přívrženec královské strany, zemřel během Noci krvavých kopí
Galahir Querrtaren – Segestirův pobočník kapitán jeho družiny, mladší syn Devrena Querrtarena
Galinas – dříve knihovník kněžny Erendis, dnes majordomus knížete Segestira a důvěrník jeho matky
Gellain Norca – správce Severního podhradí, Segestirův vzdálený bratranec pocházející z rodu Norců původem z Merélosu
Lewyan Norca – Gellainova matka a současně sestřenice kněžny Gwinel, původem z rodu Melarocců, spřízněných s Taureny
Arian Kazir – jeden z kumpánů knížete Segestira, původem ze svobodných měst

Příbuzní a přátelé Parsy z Ghodrie

Parsa – nejmladší Naramova dcera a nevlastní sestra Tamziho = Celinora
Naram Goni – správce statku Etal Shar v oáze Ghodria, pěstoun a vychovatel Tamziho = Celinora, původem z královského rodu Goniů z Chagaru, 
Tiamat – nejstarší Naramova dcera, provdala se za bohatého obchodníka původem z Chagaru
Hazir Akham – obchodník z Chagaru, manžel Naramovi dcery Tiamat
Kayneh – prostřední Naramova dcera, provdala se na jih k jezeru Kimó
Trisha – Parsina ošetřovatelka a přítelkyně během jejího pobytu v Khadornu
Achir Tal – owynyersan, člen velké rady Khadornu, otec Trishy
Marut – owynyersan, žák Achira Tala a Trishin nápadník
Burhan – Parsin sluha a její průvodce na cestě do Gîvy
Gila – komorná Tiamat a poté Parsina  služka na cestě do Gîvy
Arstan Nehri – velitel karavany se kterou putovala Parsa před Velkou písečnou poušť
Taegen Mahad – akyn a tajemný poutník putující z Nisaby do Gîvy

Přátelé a soupeři Ekrama Dhara

Ekram  Dhar – pochází z náčelnického rodu z národa Ashanů, v dětství odveden do vojenské služby k Ghitrosům = Ghireshům
Vishay Dhar  zvaný „Dayal“  - jeden z náčelníků národa Ashanů, Ekramův dědeček
Rúma – Ekramova babička pocházející z královského rodu sev. Khantů
Avran Dhar – náčelník Ashanů z horního povodí Džitmai, Ekramův otec
Chesay – velitel (ensangkano) jízdní jednotky Ghitrosů=Ghireshů, Ekramův bývalý velitel padl v bitvě
Sige – mladík z Anshaaru, který se živí jako zloděj
Ilkan – Erkamův osobní sluha
Sadi – Ekramova osobní lazebnice
Yesun Khan –­ vojenský velitel Balderinova poselstva v Anshaaru, Ekramův soupeř v zápase o vedoucí pozici v poselstvu
Kersam Eghyan – osobní tajemník gîvského tavora z Gî nâatu
Arsan Latif ­– emisar Gî nâatu v Anshaaru
Zorak Dey – nayersan – nájemný vrah ze svobodného města Aramu
Chado a Rudar Dey – nayersanové – bratři Zoraka Deye

Osoby původem z Anshaaru
Jawhar al-Harek – princ později shaadar, mytický zakladatel slávy Nogashaaru
Arkaan II. al-Harek – shaadar, současný vládce Anshaaru a Nogashaaru
Nidar al-Harek – vlastní, pokrevní sestra Arkaana II.,
Taahir al-Harek – nevlastní bratr Arkaana II.
Jarrah al-Harek – vlastní, pokrevní bratr Arkaana II., který byl jejich otcem poslán do vyhnanství
Irfan – eunuch, osobní komorník Arkaana II.
Rustam Nerseh – majordomus Zlatého paláce v Anshaaru
Ramina – osobní komorná princezny Nidar
Nanda – chůva princezny Nidar
Narir Sadri – velitel vojenského doprovodu Balderinova poselstva

Elfové a Ghitrosové původem z Nibrilartu

Saitirno – mág, hlava klanu Avartan, používající i tituly Hérukano, Učitel Avartan, Pán draků, Gherkhan
Lavidan – harvon (princ) velitel severní armády se sídlem v Dôrminaru, nositel titulu Rômenkhôr
Lenwe – arator a pobočník desátého prince Lavidana, jeho blízký přítel
Surnihan – arator a pobočník desátého prince Lavidana, vojenský velitel jeho alathosu
Adhal – arator a pobočník desátého prince Lavidana plnící roli jeho kancléře
Yarslan – nelkano, velitel Lavidanovy posádky ve Starém městě v Dôrminaru

Galdetin – harvon (princ) velitel Saitirnovi osobní gardy – Ilfirian
Nirantano – harvon (princ) s titulem prvního prince velitel jižní armády se sídlem v Mehanu
Avranno – harvon (princ) velitel části jižní armády se sídlem v Khaspiru
Balderin – harvon (princ) velitel jihozápadní armády se sídlem v Goneshi, přímý nadřízený Chesaye a Ekrama, praktický vládce Nogashaaru
Toraino – harvon (princ) velitel severní armády se sídlem ve Forminartu
Faltirno ­– arator a pobočník a blízký přítel prince Torraina
Hallirin – harvon (princ) velitel východní armády se sídlem v Usanu
Rivetan – harvon Lavidanův otec, dříve první princ, který padl ve válce s Kotharím
Nitargelin - harvon, který padl ve válce s Kotharím
Ghilnerin – mytický první Saitirnův žák, který zmizel při pokusu o ovládnutí krále démonů (další jména Ghilnogan, Gilharno, Gholram)