Jdi na obsah Jdi na menu

Hlavní postavy 1.dílu

5. 9. 2015

Níže uvedený přehled si můžete stáhnout a vytisknout zde.

Abarhilův příběh

Abarhil – syn Tharnizira a Serniphel, který netuší, že se jedná o nevlastní rodiče. Při svých cestách na jih používá jméno Roghídan – Agorlach (lučištník)
Tharnizir - kupec původem z Merélosu,  Abarhilův otec
Serniphel - Thranizirova manželka,  Abarhilova matka
Triamis – Abarhilův bratranec
Dolgir – Tharnizirův sluha a správce jeho domu v Merélosu
Brigwen – služka v Tharnizirově domu v Merélosu
Izindu Kali – Shani – vědma, blízká Tharnizirově rodině, Abarhilova „sudička“

Zarkmuh – Tharnizirův obchodní partner, bohatý kupec z Osttaru
Prain – Abarhilův druh z dětství
Algar, Amras – dvojčata, Abarhilovi přátelé z dětství a mládí
Reanna – dcera bohatého kupce z Merélosu, první Abarhilova láska
Haren – kapitán z tajemného Města válečníků z dalekého severu.
Cillen – Harenova průvodkyně neznámá urozená žena, hledající na jihu ztraceného syna                  

Unger – hostinský z hostince „U Kvítku“ z Bílého města=Dôrminaru

Posádka Azraphel
Lominas – kapitán Tharnizirovy lodi Azraphel
Henderch – kormidelník Tharnizirovy lodi Azraphel, 
Darmúk –  důstojník Tharnizirovy lodi Azraphel
Frendin – plavčík Tharnizirovy lodi Azraphel
Amarsin - plavčík Tharnizirovi lodi Azraphel
Nergal – lodník Tharnizirovy lodi Azraphel, který má přezdívku „Vypravěč“
Korah – lodník Tharnizirovy lodi Azraphel 
Ebrin - lodník Tharnizirovy lodi Azraphel, původem z Hyrndaloru, 
Catred – lodník Tharnizirovy lodi Azraphel, 
Garsil - lodník Tharnizirovy lodi Azraphel
Ranis – lodník Tharnizirovy lodi, Azraphel  
Tarah - lodník Tharnizirovy lodi Azraphel, 
Gomér - lodník Tharnizirovy lodi Azraphel
Farúk – lodník Tharnizirovy lodi Azraphel
Izindur - lodník Tharnizirovy lodi Azraphel, voják původem z Osttaru
Zârik – hlavní lodník Tharnizirovy lodi Azraphel, původem z města Osttaru

Oghlarova rodina, příbuzní a přátelé
Oghlar Mirolach (lodivod) -  námořník a lodivod na Tharnizirově lodi Azraphel, Abarhilův nejbližší přítel
Mirwil – Oghlarova manželka
Bakhlar – Oghlarův syn
Adelwilai – Oghlarova dcera
Waghlar – stařešina korlanské osady Waghirach, Oghlarův strýc
Doghan – mladší Waghlarův syn
Zerghan – Zerghan starší Waghlarův syn
Achmiran – Oghlarův dávný přítel, dnes majitel hostince v Sirrachu.

Adiwané – domorodý kmen u kterého Abarhil stráví zimu cestou před pláně Bôghiru
Súrwan – šaman kmene Adiwanů, Abarhilův první učitel a rádce
Nerúvan – Súrwanův nejstarší syn
Achinwan – Súrwanův švagr
Tinowan – Surwanův zeť

Válečníci z různých chyrrkhanských kmenů se kterými se Abarhil setkal během obléhání Dar Uru Awrakhu
Sorgan – náčelník (dawigelar) východních Harghanů, kteří sami sebe nazývají Shariané
Zerlan – starší syn Sorganův
Durghan – mladší syn Sorganův
Nevana – Sorganova jediná dcera
Roghian – mladý sharianský válečník, velitel vlčích vojáků
Roghiborg - mladý sharianský „vlčí“ válečník
Dewlar – náčelník (dawigelar) severních Erighanů
Hurlan – náčelník (dawigelar)  náčelník západních Harghanů
Awlar – scharughir – správce Zerachu
Borgar – scharughir – správce Sirrachu
Darian Sagunar (sjednotitel) – syn dowgara (voleného krále) všech chyrrkhanských kmenů, nový chyrrkhanský král

Příběh Celinora a Parsy

Tamzi – (Celinor) – chlapec neznámého původu svěřený jako dítě do péče Narama a Shorei, údajně levoboček Beregira správce Dôrminaru, původ jeho matky je zahalen tajemstvím
Naram Goni – správce statku Etal Shar v oáze Ghodria, pěstoun a vychovatel Tamziho = Celinora, původem z královského rodu Goniů z Chagaru, 
Shorei – Naramova manželka, 
Tiamat – nejstarší Naramova dcera, provdala se za bohatého obchodníka původem z Chagaru
Hazir – obchodník z Chagaru, manžel Naramovi dcery Tiamat
Kayneh – prostřední Naramova dcera, provdala se na jih k jezeru Kimó
Parsa – nejmladší Naramova dcera a nevlastní sestra Tamziho
Amish – Naramův sluha a lovčí

Osoby původem z Dôrminaru
Beregir Algatiren – pelenhir - správce Dôrminaru= Bílého města, hlava vládnoucí šlechtické strany Nômrim v bývalém královském městě, údajný Celinorův otec
Arúven – Beregirova manželka 
Iarlor – Beregirův legitimní syn a dědic
Segestir Rodonas – Celinorův blízký přítel a spolubojovník, poslední mužský potomek vyvražděné šlechtické strany Gwenrim
Lomar – Celinorův pobočník
Galahir – Segestirův pobočník
Kersam Eghyan – vyslanec Gîvské republiky v Dôrminaru

Ekramův příběh

Ekram  Dhar – chlapec z náčelnické rodu z národa Ashanů, který byl v dětství odveden do vojenské služby k Ghitrosům = Ghireshům
Vishay Dhar  zvaný „Dayal“  - jeden z náčelníků národa Ashanů, Ekramův dědeček
Avran Dhar – náčelník Ashanů z horního povodí Džitmai, Ekramův otec
Rania – Avranova manželka a Ekramova matka
Rúma – Vishayova manželka a Ekramova babička, jinak vědma z národa Khantů, která mu předpověděla jeho životní pouť.
Chesay – velitel (ensangkano) jízdní jednotky Ghitrosů=Ghireshů, Ekramův velitel
Baldorin – velitel jižní armády Ghitrosů, nejvyšší nadřízený Chesaye a Ekrama.

Příběh Darren

Hinto – rodový náčelník z národa Vigatů, původem z dalekého severu
Darren – Hintova dcera, děvče, které Abarhil vykoupil z otroctví v Osttaru
Nitta – Hintova manželka, Darrenina matka, zemřela při přepadení tábora Kimery
Minowa – babička Darren, zemřela před Darreniným narozením
Naerto – Darrenin dědeček, kterého Darren nikdy neviděla, původem z tajemné rasy nesmrtelných – Winar
Orgo – kharitský náčelník, který koupil Darren a jejího otce od Kimerů, aby je prodal na jihu do otroctví
Gando – bohatý obchodník s otroky z Osttaru, od něj vykoupil Abarhil Darren z otroctví