Jdi na obsah Jdi na menu

Zvyky, platidla, kalendáře ...

V této rubrice najdete informace obecného charakteru, které přesahují rámec jednoho kraje nebo království. Jsou to informace týkající se platidel, jazyků, zvyků a někdy v budoucnu bych zde chtěl zpracovat v jednoduché formě časovou osu celého příběhu (až vymyslím jak to jednoduše provést :-)). V Yorrânově světě  používá z pochopitelných důvodů vlastní kalendář a datování událostí každá kultura popř. království, což by do budoucna jistě vedlo k nejasnostem.

 

Příspěvky

Kalendáře

17. 9. 2016

V Yorrânově světě existuje několik kalendářů, které používají jednotlivé kultury a národy. I když k datování příběhu je použit jenom jeden - azrazinský, přece jenom během četby narazí čtenář na stručné zmínky o těch ostatních. Příkladem jsou dopisy, pověsti, případně rozhovory. Navíc datování některých částí příběhu si vyžádalo i určení jednotlivých měsíců, pro které opět různé národy používají odlišná pojmenování. Vše najdete v tomto příspěvku.

 

Pozdravy

30. 1. 2016

Tento krátký příspěvek je věnován pozdravům, které jsou v příběhu používány. Je zde vysvětlen jejich význam a původ, takže čtenář podle typu pozdravu může určit odkud ta která postava přichází.

 

Platidla Yorrânova světa

14. 2. 2014

Na území Enqaindoru se mohl poutník setkat s množstvím mincí. Některé z nich byly raženy přímo v královských lénech, jiné přiváželi obchodníci ze vzdáleného Pětiměstí a Gîvy. A jak už to bývá, mince měly různou jakost a mnohé byly různě znehodnocené, protože znehodnocování měny vždy bylo a bude vydatným zdrojem příjmů.