Jdi na obsah Jdi na menu

Dôrminar

15. 10. 2016

Dôrminar - je název z dôrbatu a v překladu to znamená "Město krále". Je to starodávné hlavní město Enqaindoru, které se však v Yorrânových časech nalézá v okamžiku svého asi největšího úpadku za celou dobu své existence. Sami obyvatelé název Dôrminar nepoužívají, říkají mu prostě "Město", město měst, nejstarší město celé říše.

V době našeho vyprávění je však jeho sláva notně omšelá. Město, které mělo kdysi téměř čtvrt milionu obyvatel, obývá v současností jen o málo více jak desetina toho počtu. Na přiložené mapě je vidět, že za městskými hradbami je ukryto několik oddělených a nezávislých městeček - čtvrtí. Největší z nich je tzv. Nové město, postavené v době největší slávy za krále Elenhira zvaného Dôr Gowenzir -  Učený. V době jeho panování tato městská čtvrť zabírala celé území od Královské cesty až po Přístavní cestu a dotýkala se tedy jak Starého města tak Přístavu. V čase našeho příběhu se smrskla na zástavbu soustředěnou kolem Velkého trhu a Cirku. Rozlehlá zástavba, kde stávaly letní rezidence šlechty a měšťanů, zpustla. Součástí Nového města byl odjakživa Přístav, který se po vylidnění území mezi ním a zmenšeným Novým městem stal samostatnou čtvrtí.

Severně od Nového města se rozkládaly dvě menší městské čtvrti Severní a Východní čtvrť. Obě vznikly v pozdějších časech za časů tzv. Války barev, tedy sektářské občanské války, kdy se příznivci jednotlivých barev soustřeďovali kolem paláců a pevností svých předáků. Východní čtvrť byla doménou Nômrim - Bílých, protože v této čtvrti se nalézal Palác pelenhirů, správců města. Severní čtvrť byla centrem Gwenrim - Zelených, jejichž knížata sídlila v Celebríině paláci. Zbylé dvě barvy Modří a Červení se soustřeďovali ve staré původní zástavbě obklopující Hrad. Na Starém městě Modří-Luinrim a v Severním podhradí - Červení- Narurim. Po Válce barev byli stoupenci Červených z Města vyhnáni a Severní podhradí se stalo doménou Zelených. Po zmizení krále a ovládnutí Dôrminaru Rômenkhôrem museli i Modří své centrum - Staré město opustit, protože se tam nastěhovala Rômenkhôrova vojenská posádka. V době kdy do Dôrminaru přišel Abarhil, bylo jejich centrem malé Severní podhradí, ale v té době už používali označení Věrní - dôrzirim

Za zmínku snad stojí ještě tzv. Zpustlá čtvrť, což byl nejzápadnější cíp Východní čtvrti, oddělený od ní Korunovační silnicí. Bylo to centrum městské spodiny, místo, kde se kouřil rhilas, kam se stahovali tzv. Černí. Morzirim - Černí byla zvláštní sekta, která se objevila ve městě již v časech druhého krále nástupnické linie Valcamarenů - Hanwadôra. Byli to vyznavači Pána temnoty - Hirmora, vládce, který byl poražen v Poslední válce, obyvatelé království jej nazývali v katbatu Gortar (Strašlivý král, Děsupán), v jehož návrat Černí doufali, protože takto si vkládali staré Královnino proroctví. Dlouhá staletí se ukrývali v podzemí a katakombách města. Až v časech Rômenkhôrovy vlády vyšli z temnoty na denní světlo a nejaktivnější byli v Přístavu.

K orientaci slouží nově vytvořená mapa - dorminar-final-pro-2.-knihu---200.jpg

Mapu si je možné stáhnout k vytištění i v pdf - zde.

V mapě jsou čísly označeny důležitá místa vztahující se k vyprávění. 

1.  Ungerův hostinec "U Králova kvítku"

2. Místo, kde se Tharnizir a Serniphel setkali s tajemnou ženou, která jim svěřila do ochrany malého chlapce - Abarhila.

3. opuštěný palác Norců, kde se Abarhil při příchodu do města setkal s Emerinem

4. místo, kde zabloudili Abarhil s Argilem při návratu ze Severní čtvrti

5. palác Melarocců, sídlo správce Severního podhradí

6. místo Abarhilova zápasu s Harenem