Jdi na obsah Jdi na menu

Enqaindor

Enqaindor - "Obnovené království" je stará říše v jejíž zaváté a zapomenuté minulosti se skrývají tajemství, která tvoří základní dějovou osu celé ságy. Hlavní město tohoto království je rodištěm dvou z pětice hlavních postav celé ságy - Abarhila a Celinora. S tímto krajem se setkáte v každém z následujících pokračování. Je to místo, kde celý příběh začal a kde i skončí. 

 

Příspěvky

Dôrminar

15. 10. 2016

Dôrminar - hlavní město Enqaindoru a současně jeviště, na které se bude příběh pravidelně vracet, protože zde začal a taky zde skončí.

 

Lônard a Azrazin - jižní provincie Enqaindoru

26. 7. 2016

Enqaindor - měl v době největšího rozmachu tři velká centra, Jih (Hyrn) s hlavním městem Dôrminarem, Východ (Oron) s metropolí Tinglarosem a Západ (Arún) s metropolí Anúgardem. To byla střediska, kolem kterých se koncentrovalo lidské osídlení a hospodářský vliv. Navzájem však byla oddělena rozlehlými liduprázdnými oblastmi, kde poutník jen obtížně nacházel osadu, kde by hlavu složil. Jih a Východ oddělovala Divoká pole, Rhônârd, území rozlehlých severských stepí, domov nomádských kmenů, které nikdy neuznávali nadvládu žádného knížete ani krále. Západ a Jih pak oddělovala Západní divočina, Arúhogdair, divoký kraj mezi Dawarinem a Anâginem.

 

Šlechtické tituly a královské úřady Enqaindoru

16. 1. 2016

Při četbě ságy o Yorrânovi narazí čtenář na množství zvláštních názvů spojených s různými šlechtickými tituly, případně hodnostmi královských úředníků. Jak se těžiště děje, především od druhého dílu - Psanec, stále více přesouvá na sever, bude frekvence těchto nezvyklých označení v textu narůstat. Proto považuji za vhodné čtenáře s významem jednotlivých titulů seznámit. Pro lepší pochopení připojuji ekvivalenty titulů a hodností obvyklých ve středověku na našem území.

 

Mapy Blízkého jihu

26. 7. 2015

 Blízkým jihem bylo nazýváno vše jižně od řeky Haiwadurn a severně od mohutné řeky Tiry. Jádrem těchto vesměs liduprázdných, divokých území byly kraje nazývané Pustiny. Blízký jih bylo staré historické území Enqaindoru, nazývané Jižní království—Hardazin, které však bylo v posledním století z velké části pod vládou rodu Nardinů—hyrnadalorských darkhârů.

 

Rodokmeny šlechtických rodů Dôrminaru

11. 5. 2014

V dalším pokračování nás děj vyprávění zavede do "civilizovanějších" krajů, konkrétně do sídelního města Enqaindoru - Dôrminaru. Abyste se mohli zorientovat v jménech a titulech připravil jsem výřezy z rodokmenů tří nejvýznamnějších šlechtických rodů města. Umožní Vám zorientovat se ve jménech a vzájemných vztazích. 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Enqaindor | Komentářů: 0

Rejstřík názvů - Azrazin a Hardazin

16. 2. 2014

 

Krátké pojednání o jazycích Enqaindoru

16. 2. 2014

Toto krátké pojednání jsem převzal z Lavenovy Kroniky Enqaindoru, abych se pokusil čtenáři vysvětlit důvod, proč ve svém vyprávění používám rozdílné názvy stejných zeměpisných míst. Chápu, že to může čtenáři, než se mu to dostane tak říkajíc pod kůži, připadat zmatené. Chci udržet autenticitu příběhu, který se odehrává na celém obrovském území Enqaindoru, jehož jednotlivé části se liší nejen zeměpisně, ale i jazykově. Je naprosto přirozené, že osoby, které do příběhu vstupují, pojmenovávají stejná místa jazykem či dialektem, na který jsou zvyklé. Pokud si čtenář následující pojednání pročte, možná tím předejde mnohým nejasnostem a omylům.